top of page

For annonsører

Vi mener det er mange grunner til hvorfor lokale bedrifter bør benytte seg av våre infoskjermer til å markedsføre seg på, og hvorfor prisen på kun kr 3 per boenhet per måned er billig sammenlignet med andre plattformer.

For det første er infoskjermer en effektiv og kostnadseffektiv måte å nå ut til potensielle kunder på. Ved å annonsere på infoskjermer i borettslag kan lokale bedrifter øke synligheten sin og nå ut til en relevant målgruppe på en enkel og effektiv måte. Dette kan være spesielt nyttig for små og mellomstore bedrifter som ikke har ressurser til å investere i kostbare reklamekampanjer eller annen
markedsføring.

Infoskjerm i Lyderhorn Borettslag

For det andre kan annonsering på infoskjermer være en enkel måte å skape en mer lokal tilknytning og forankring for bedriften. Borettslag er ofte lokalsamfunn med en sterk følelse av samhørighet og fellesskap, og annonsering på infoskjermer kan bidra til å styrke dette. Lokale bedrifter kan vise at de bryr seg om lokalsamfunnet ved å
annonsere på infoskjermer i borettslag, og på denne måten skape en sterkere tilknytning til potensielle kunder.

For det tredje er prisen på kun kr 3 per boenhet per måned veldig rimelig sammenlignet med andre plattformer for annonsering. Andre plattformer, som for eksempel TV, radio eller aviser, kan være svært kostbare, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Infoskjermer i borettslag gir en rimeligere annonseringsmulighet som kan være mer tilgjengelig for lokale bedrifter.


Totalt sett er annonsering på våre infoskjermer i borettslag en effektiv og rimelig måte for bedrifter å markedsføre seg på. Ved å annonsere på infoskjermer kan bedriftene øke synligheten sin, skreddersy tilbud, skape en sterkere tilknytning til beboerne og nå ut til potensielle kunder på en kostnadseffektiv måte.

Ta kontakt i dag og få et tilbud til din bedrift

bottom of page