top of page

Digitale infoskjermer

Vår programvare er en brukervennlig, skybasert løsning for administrasjon av digitale infoskjermer og push-varsel til mobil.

Kjøp:
•    43" skjerm med veggfeste og beskyttelse: 11 499,-
•    Montering: 4000,- pr skjerm
Totalpris: 15 499,- pr skjerm

 

Leie:
•    465,- pr skjerm pr måned
•    Bindingstid: 36 måneder

 

Lisens:
•    85,- pr skjerm pr måned

For borettslag og sameier på over 10 innganger gjelder andre priser og betingelser. 

Priskalkulator

ANTALL INFOSKJERMER

PRIS

0

,-

Utbyggere og nybygg

Infoskjermer i borettslag og sameier er en økende trend. I Oslo og Bergen er det pr 2023 montert hundrevis av skjermer i ulike boligselskap.

For utbyggere er inkludering av infoskjermer i nybyggprosjekter en investering som vil betale seg på flere måter.

 

Infoskjermer kan bidra til å:

 • Øke salget: Infoskjermer kan gi besøkende en bedre forståelse av prosjektet og dets fasiliteter.

 • Forbedre merkevaren: Infoskjermer kan bidra til å skape et positivt og moderne inntrykk av prosjektet.

 • Redusere kostnader: Infoskjermer kan brukes til å automatisere visse oppgaver, for eksempel å sende ut informasjon og meldinger.

For borettslag er infoskjermer en god investering som kan bidra til å:

 • Forbedre kommunikasjon: Infoskjermer kan brukes til å sende ut informasjon og meldinger til beboerne.

 • Øke sikkerheten: Infoskjermer kan brukes til å vise overvåkningsbilder og viktige sikkerhetsinformasjon.

 • Redusere driftskostnadene: Infoskjermer kan brukes til å automatisere visse oppgaver, for eksempel å vise værmeldinger og nyheter.

Miljøvennlig

Infoskjermer er en miljøvennlig måte å dele informasjon på, da de ikke krever bruk av papir eller annet materiale. Dette reduserer avfallsmengden og kan bidra til å redusere miljøavtrykket til bygget.

Sikkerhet

Infoskjermer kan også brukes til å øke sikkerheten i bygget ved å gi beboerne tilgang til viktige sikkerhetsmeldinger og instruksjoner. Dette kan bidra til å redusere risikoen for ulykker og andre hendelser.

Markedsføring

Infoskjermer kan også brukes til å markedsføre lokale bedrifter og tjenester, noe som kan være nyttig for både beboere og næringsdrivende i området. Dette kan bidra til å øke inntektene til lokale bedrifter og gjøre det mer attraktivt å bo i området.

Informasjonsdeling

Infoskjermer kan brukes til å dele nyttig informasjon med beboere og besøkende, for eksempel oppdaterte nyheter, værmeldinger, transporttider og lokale arrangementer. Dette kan bidra til å forbedre kommunikasjonen i borettslag og sameier og gjøre livet lettere for beboerne.

For annonsører

 • Nærhet til målgruppen: Boligeiere er en viktig målgruppe for mange bedrifter.

 • Synlighet: Infoskjermer er synlige for alle beboerne i borettslaget eller sameiet.

 • Målrettet kommunikasjon: Annonsene kan målrettes mot beboere i bestemte aldersgrupper eller med bestemte interesser.

 • Effektiv kommunikasjon: Annonsene kan vises gjentatte ganger for å sikre at den blir sett.

Fordeler med å annonsere på infoskjermer i borettslag og sameier

Hvor vises annonsene?

Størrelse på annonse på liggende skjermer: 29 cm x 40 cm = 1095 x 1510 px

Størrelse på annonse på stående skjermer: 52 cm x 27 cm = 1966 x 1020 px

Format .png

Ta kontakt for et godt tilbud til din bedrift

Miljøvennlig

Ved å redusere bruken av papirbasert informasjon, kan borettslaget også bidra til å redusere sitt miljøavtrykk. Infoskjermer er en mer miljøvennlig måte å kommunisere med beboerne på.

Effektivtet

Infoskjermer gir mulighet for rask og effektiv kommunikasjon til beboerne. Dette kan være spesielt viktig i situasjoner hvor det er behov for rask respons fra beboerne, for eksempel ved brann eller andre nødsituasjoner.

Kostnadseffektivitet

Infoskjermer og push-varsler kan være kostnadseffektive måter å kommunisere med beboerne på. Ved å bruke digitale plattformer kan styret spare penger på trykking og distribusjon av papirbasert informasjon.

God kommunikasjon

Infoskjermer og push-varsler er effektive kommunikasjonsverktøy som kan hjelpe
styret å holde beboerne oppdatert om viktige meldinger, hendelser og nyheter som vedrører borettslaget eller sameiet. Dette kan omfatte varsling om planlagte vedlikeholdsarbeider, møter, generalforsamlinger, søppeltømming, og andre hendelser som beboerne bør være klar over.

Mer enn bare en korktavle

En digital oppslagstavle fra DBL er mye mer enn bare en gammeldags korktavle. Skjermene kan vise mye annen nyttig info som dato/tid, vær, rutetider for buss/bane, HMS, sosiale medier osv. i tillegg til informasjon fra styret.

Bedre bofellskap

Infoskjermer og push-varsler kan bidra til å øke beboerengasjementet og følelsen av tilhørighet til borettslaget. Ved å holde beboerne oppdatert på hva som skjer i borettslaget eller sameiet, kan styret bidra til å skape en følelse av samhold og fellesskap blant
beboerne.

 • Enklere for styret: Digital kommunikasjon gjør det enklere for styret å sende ut informasjon og varsler til beboerne. 
   

 • Fornøyde beboere: Digital kommunikasjon gjør det enklere for beboerne å få tilgang til informasjon om borettslaget eller sameiet. 
   

 • Grønnere borettslag: Digital kommunikasjon bidrar til å redusere papirbruken i borettslaget eller sameiet.

Fordelene med digital kommunikasjon i borettslag og sameier

bottom of page