top of page

Pushvarsel til mobil

Å informere med push-varsler til mobiltelefoner kan være en effektiv måte for styret i et borettslag å holde beboerne oppdatert om viktige hendelser og beslutninger.

Rask og pålitelig informasjon

Push-varsler blir sendt direkte til beboernes mobiler, og dermed kan styret sikre at viktig informasjon når mottakerne umiddelbart og pålitelig.

Økt engasjement

Ved å benytte push-varsler, kan styret holde beboerne oppdatert på saker som er viktig for dem, som for eksempel vedlikeholdsarbeid eller planlagte arrangementer. Dette kan øke engasjementet i borettslaget og bidra til et bedre bomiljø.

Redusert tidsbruk og kostnader

Ved å informere beboerne med push-varsler, slipper styret å bruke tid og penger på å produsere og distribuere papirbaserte eller e-postbaserte nyhetsbrev eller informasjonsskriv.

Bedre kommunikasjon

Push-varsler gir styret muligheten til å kommunisere mer direkte med beboerne og dermed skape en mer effektiv kommunikasjonskanal.

Her er noen fordeler med å bruke denne kommunikasjonsmetoden

Sveip til høyre for mer

I sum kan informasjon via push-varsler til mobiltelefoner være en praktisk og effektiv måte for styret i et borettslag å holde beboerne oppdatert og engasjert.

bottom of page