top of page

Åstvedtvågen borettslag

Åstvedtvågen borettslag er et borettslag i Åsane på 126 leiligheter, fordelt på 2 høyblokker.

Åstvedtvågen borettslag

Åstvedtvågen borettslag er et borettslag i Åsane med 126 leiligheter, fordelt på to høyblokker. Borettslaget ligger pent til med god utsikt over til Eidsvåg og innseilingen til Bergen.

Tidligere brukte styret i Åstvedtvågen borettslag flere kanaler for å nå ut til beboerne med informasjon. De brukte papirlapper på korktavle, e-post, SMS og lignende, men ingen av disse kanalene fungerte optimalt. Informasjonen nådde ikke ut til alle beboerne, og det var mye tid og ressurser som ble brukt på å administrere disse kanalene.


For å løse dette problemet, tok styret i Åstvedtvågen borettslag i bruk infoskjermer. I dag er det to infoskjermer i borettslaget, en i hver høyblokk.

bottom of page