top of page

Krohnsminde borettslag

Infoskjermer gir bedre kommunikasjon

Krohnsminde borettslag

Infoskjermer gir bedre kommunikasjon


Krohnsminde borettslag er et attraktivt borettslag med 196 leiligheter i fire høyblokker sentralt på Danmarksplass i Bergen.


Borettslaget var tidlig ute med å ta i bruk infoskjermer som en del av et pilotprosjekt med DBL.

I dag er det fire infoskjermer med beskyttelse montert i hvert inngangsparti.

Etter endt pilotperiode valgte styret å fortsette med infoskjermer.

Beboerne er svært fornøyde med løsningen. De synes det er mye enklere å holde seg oppdatert på det som skjer i borettslaget.


Infoskjermene er også en mye mer effektiv måte å informere beboerne på.

Styret kan nå legge ut informasjon som alle beboere ser, uansett når de er i inngangspartiet.

I tillegg er det lettere å se viktig informasjon.

Styret kan for eksempel markere viktig informasjon med rød skrift eller rød bakgrunn.

De bruker også mye bilder sammen med teksten de går ut med.

Løsningen fra DBL er også veldig enkel å bruke. Styret kan enkelt legge ut informasjon og administrere innholdet på skjermene. Dette er en viktig faktor for styret, da de ønsker å bruke tiden sin på å administrere borettslaget, ikke på å administrere infoskjermene.

bottom of page