top of page

Mannsverk Boliglag

Infoskjermer effektiviserer informasjonsflyten

Mannsverk Boliglag

Mannsverk Boliglag, som er et av landets største borettslag med 588 leiligheter, vil nå effektivisere informasjonsflyten i borettslaget ved å ta i bruk infoskjermer.

Driftsleder og styret i Mannsverk Boliglag ønsket å nå ut til beboere og besøkende som befinner seg utenfor driftskontoret, med informasjon om åpningstider, kontaktinfo og annen relevant informasjon.

I samarbeid med DBL har borettslaget nå montert tre infoskjermer, strategisk plassert slik at beboere og besøkende kan se informasjon, både utenfor og inne i høyblokken.

Skjermene er av god kvalitet og er lett å lese fra avstand.

bottom of page