top of page

Toppe borettslag

Toppe borettslag er blant landets største med 521 leiligheter.

Toppe borettslag

DBL stolt leverandør av infoskjermer til Toppe borettslag. 

Toppe borettslag har nylig installert infoskjermer i alle oppganger og fellesareal som treningsrom og styrekontor. Borettslaget er blant landets største med 521 leiligheter. Borettslaget har stort fokus på bomiljø og trivsel. 


Styret og driftsavdelingen med Eirik Tonning som leder er opptatt av god kommunikasjon internt i laget. 


Her er hva Driftsleder Eirik Tonning sier selv: 

"Infoskjermene er et nyttig verktøy for oss som sparer oss for mye tid. Vi startet dette som et prøveprosjekt med 4 skjermer før vi valgte å montere skjermer i samtlige 22 punkthus, 5 lavblokker og 2 høyblokker. Totalt har vi 42 infoskjermer montert. Det er intuitivt og enkelt å legge ut informasjon på skjermene, noe som blir viktig for oss i årene fremover da vi holder på med en større rehabilitering av borettslaget. Informasjonsbehovet for de enkelte blokkene er stort, og vi kan nå sørge for å legge ut informasjon fortløpende med noen tastetrykk i stedet for å løpe rundt og henge opp lapper hver gang. Tilbakemeldingene på skjermene fra beboerne har vært svært positive. Oppfølgingen fra DBL har vært upåklagelig,Toppe borettslag er meget fornøyd med denne investeringen som alle beboerne har nytte av."

bottom of page