top of page

Vestlund

Infoskjermer gir bedre kommunikasjon

Vestlund

Vestlund borettslag er et stort borettslag med 306 leiligheter i fem høyblokker i Fyllingsdalen. Borettslaget ligger i nærheten av offentlig transport, og Betanien sykehjem.

For å forbedre kommunikasjonen med beboere og besøkende, har borettslaget montert en infoskjerm ved siden av heisene i hver høyblokk. Skjermene er av god kvalitet og er lett å lese fra avstand.

Etter at borettslaget tok i bruk infoskjermene, har de fått flere positive tilbakemeldinger fra beboerne. Beboerne er fornøyde med at de får mer informasjon om det som skjer i borettslaget, og de er glad for at de slipper å få reklame i postkassen.


I tillegg til infoskjermene, har Vestlund borettslag også valgt å ta i bruk andre tjenester fra DBL. De har blant annet pushvarsler til mobil og hjemmeside. Pushvarsler er en effektiv måte å nå ut til beboerne på, og hjemmesiden til borettslaget er en god måte å gi informasjon til beboerne på.

Disse løsningene fra DBL har gjort det enklere for styret å kommunisere med beboerne. Det har også bidratt til å øke trivselen og fellesskapet i borettslaget.

bottom of page